thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 657.7 T1362
    Nhan đề: Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh /

ISBN 9786043114638
DDC 657.7
Tác giả CN Takaharu, Yasumoto
Nhan đề Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh / Takaharu Yasumoto ; Thanh Uyên dịch ; Thanh Huyền hiệu đính
Lần xuất bản Tái bản lần 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2021
Mô tả vật lý 285 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Phân tích những điểm mấu chốt của báo cáo tài chính; tư duy về "cơ cấu lợi nhuận" và "thu chi tiền mặt"; các sử dụng "số liệu kế toán" hữu ích trong doanh nghiệp; quay vòng PCDA với kế toán để đạt được mục tiêu đặt ra
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Kế toán kinh doanh
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Thanh Uyên
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 078838-42
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134979
0022
004D679449E-9CD5-4D67-9995-091FCDD9354D
005202201121035
008220112s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786043114638|c89000
039|a20220112103520|bnghiepvu|y20220112103106|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657.7|bT1362|223
100 |aTakaharu, Yasumoto
245 |aTư duy kế toán phải có trong kinh doanh / |cTakaharu Yasumoto ; Thanh Uyên dịch ; Thanh Huyền hiệu đính
250 |aTái bản lần 6
260 |aHà Nội : |bCông Thương ; Công ty Sách Thái Hà, |c2021
300 |a285 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
520 |aPhân tích những điểm mấu chốt của báo cáo tài chính; tư duy về "cơ cấu lợi nhuận" và "thu chi tiền mặt"; các sử dụng "số liệu kế toán" hữu ích trong doanh nghiệp; quay vòng PCDA với kế toán để đạt được mục tiêu đặt ra
541 |aMua
653 |aTư duy
653 |aKế toán kinh doanh
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aKế toán - Kiểm toán
700 |aThanh Huyền|ehiệu đính
700 |aThanh Uyên|edịch
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 078838-42
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbiasach/34979_tư duy kế toán phải có trong kinh doanhthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078838 Q12_Kho Mượn_01 657.7 T1362 Sách mượn về nhà 1
2 078839 Q12_Kho Mượn_01 657.7 T1362 Sách mượn về nhà 2
3 078840 Q12_Kho Mượn_01 657.7 T1362 Sách mượn về nhà 3
4 078841 Q12_Kho Mượn_01 657.7 T1362 Sách mượn về nhà 4
5 078842 Q12_Kho Mượn_01 657.7 T1362 Sách mượn về nhà 5