thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 657 C55927M
    Nhan đề: 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam /

DDC 657
Nhan đề 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2021
Mô tả vật lý 447 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán-chuẩn mực
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) TT Bộ Tài chính
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 078756-60
000 00591nam a2200265 p 4500
00134977
0022
004F03F0C54-88A7-47FF-8D46-68EFD8FA0E7C
005202201120936
008170516s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220112093646|bdinhnt|y20220112092536|zdinhnt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
0820|a657|bC55927M|223
24510|a26 chuẩn mực kế toán Việt Nam /|cBộ Tài chính
260|aH. :|bTài chính,|c2021
300|a447 tr. ; 24 cm.
541|aMua
6534|aKế toán
6534|aKế toán|xchuẩn mực
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
7101|aBộ Tài chính
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 078756-60
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/34977_26chuanmucthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078756 Q12_Kho Mượn_01 657 C55927M Sách mượn về nhà 1
2 078757 Q12_Kho Mượn_01 657 C55927M Sách mượn về nhà 2
3 078758 Q12_Kho Mượn_01 657 C55927M Sách mượn về nhà 3
4 078759 Q12_Kho Mượn_01 657 C55927M Sách mượn về nhà 4
5 078760 Q12_Kho Mượn_01 657 C55927M Sách mượn về nhà 5