thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 T842D
    Nhan đề: Giáo trình quản trị nhân lực /

DDC 658.3
Tác giả CN Trần, Thị Kim Dung
Nhan đề Giáo trình quản trị nhân lực / Trần Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tài Chính, 2018
Mô tả vật lý 586 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
000 01288nam a2200373 p 4500
00133427
0021
00445198BA4-5DFA-4E0F-922F-D2DE870EA357
005202111231543
008160316s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211123154340|bnghiepvu|y20211123120542|zngantk
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a658.3|bT842D|223
100|aTrần, Thị Kim Dung |cPGS.TS.
24500|aGiáo trình quản trị nhân lực / |cTrần Thị Kim Dung
260|aHà Nội :|bTài Chính, |c2018
300|a586 tr. ;|c24 cm.
520|aTrình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
6534|aQuản trị
6534|aQuản lý nhân lực
690|aKhoa Quản trị Kinh doanh
691|aQuản trị nguồn nhân lực
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbia/33427_giáo trình quản trị nhân lựcthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào