thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 G434tr
    Nhan đề: Giáo trình quản trị nhân lực /

DDC 658.3
Nhan đề Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2015
Mô tả vật lý 338 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Quân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vân Điềm,
Tác giả(bs) CN Bùi, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Mai, Quốc Chánh
Tác giả(bs) TT Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
000 01288nam a2200373 p 4500
00133425
0022
004D0A1FF06-C88B-451D-83C5-2D1D900B71E7
005202111251820
008160316s2015 vm| vie
0091 0
039|a20211125182046|bnghiepvu|y20211123115335|zngantk
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a658.3|bG434tr|223
24500|aGiáo trình quản trị nhân lực /|cNguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
260|aHà Nội :|bĐH Kinh tế Quốc dân,|c2015
300|a338 tr. ;|c24 cm.
520|aTrình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
6534|aQuản trị
6534|aQuản lý nhân lực
690|aKhoa Quản trị Kinh doanh
691|aQuản trị nguồn nhân lực
7001|aNguyễn, Ngọc Quân,|cPGS-TS.
7001|aNguyễn, Vân Điềm,|cThS.
7001|aBùi, Anh Tuấn
7001|aMai, Quốc Chánh
7102|aTrường ĐH Kinh tế Quốc dân.
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbiasach/33425_giáo trình quản trị nhân lựcthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào