thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 M387
    Nhan đề: Strategic Compensation :

DDC 658.4
Tác giả CN Martocchio, Joseph
Nhan đề Strategic Compensation : A Human Resource Management Approach / Joseph Martocchio
Thông tin xuất bản Peason Education. : New york, 2016
Mô tả vật lý tr. 416 ; cm.10,5
Từ khóa tự do A Human Resource
Từ khóa tự do Management Approach
Từ khóa tự do Strategic Compensation
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00133422
0021
0041E4DA7D4-5DED-4C47-BCD3-491EDCEA7555
005202111231433
008211123s2016 enk eng
0091 0
039|a20211123143332|bnghiepvu|y20211123114042|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bM387|223
100 |aMartocchio, Joseph
245 |aStrategic Compensation : |bA Human Resource Management Approach / |cJoseph Martocchio
260 |aPeason Education. : |bNew york, |c2016
300 |atr. 416 ; |ccm.10,5
653 |aA Human Resource
653 |aManagement Approach
653 |aStrategic Compensation
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbia/33422_strategic compensationthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào