thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330.072 L4331
    Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh /

DDC 330.072
Tác giả CN Lê, Văn Huy
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Lê Văn Huy, Thương Trần Trâm Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài Chính, 2018
Mô tả vật lý 277 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133421
0021
0040BA5F529-14DE-42A7-984D-963D9E7C16C8
005202111251826
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211125182631|bnghiepvu|y20211123113816|zngantk
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a330.072|bL4331|223
100 |aLê, Văn Huy |cTS.
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / |cLê Văn Huy, Thương Trần Trâm Anh
260 |aHà Nội : |bTài Chính, |c2018
300 |a277 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aPhương pháp nghiên cứu
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/33421_phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào