thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658
    Nhan đề: Performance Management. /

DDC 658
Tác giả CN John Wiley
Nhan đề Performance Management. / John Wiley
Thông tin xuất bản English, 2019
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Performance
Từ khóa tự do Management
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133418
0021
0048BBDE8B2-EB95-49A1-AD54-307F332CB535
005202111231425
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20211123142547|bnghiepvu|y20211123112852|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658|223
100 |aJohn Wiley
245 |aPerformance Management. / |cJohn Wiley
260 |aEnglish, |c2019
300 |atr. ; |ccm.
653 |aPerformance
653 |aManagement
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbia/33418_performance managementthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào