thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 070 P534
    Nhan đề: Viết một bài báo khoa học như thế nào? /
DDC 070
Tác giả CN Phạm, Thế Bảo
Nhan đề Viết một bài báo khoa học như thế nào? / Phạm Thế Bảo
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Lao Động Xã Hội, 2008
Mô tả vật lý 61 tr.
Tóm tắt Cuốn sách này trình bày những gì cần thiết để bạn có thể tự viết một bài báo khoa học và đây chính là điểm bắt đầu cho con đường nghiên cứu của bạn
Từ khóa tự do bài báo khoa học
Từ khóa tự do cách viết bài báo khoa học
Từ khóa tự do viết bài báo khoa học
Từ khóa tự do viết bài khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128168
0022
004A185F9DA-D882-4F5B-9AD6-1328AF979217
005202104221656
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210422165644|btainguyendientu|y20210422165237|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a070|bP534|223
100 |aPhạm, Thế Bảo
245 |aViết một bài báo khoa học như thế nào? / |cPhạm Thế Bảo
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bLao Động Xã Hội, |c2008
300 |a61 tr.
520 |aCuốn sách này trình bày những gì cần thiết để bạn có thể tự viết một bài báo khoa học và đây chính là điểm bắt đầu cho con đường nghiên cứu của bạn
653 |abài báo khoa học
653 |acách viết bài báo khoa học
653 |aviết bài báo khoa học
653 |aviết bài khoa học
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/28168_vietmotbaibaokhoahocnhuthenao_kthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào