thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 378.009 N5764
    Nhan đề: Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ trung cổ đến hiện đại /
ISBN 9786045883181
DDC 378.009
Tác giả CN Nguyễn Xuân Xanh
Nhan đề Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ trung cổ đến hiện đại / Nguyễn Xuân Xanh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 555 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức về lịch sử, triết lý, tinh thần và vai trò của đại học phương Tây; các tư liệu lịch sử và tiểu luận đề cập về những kinh nghiệm và thay đổi của đại học từ Tây sang Đông; giới thiệu các tiểu luận của Clark Kerr, Richard C. Levin, Ben Vildavsky, Donald Kennedy về giáo dục đại học
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học
Khoa Khoa Cơ bản
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(1): 078018
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127936
0022
0047CFC4CF9-1254-47FC-AFD3-22E7A0886AF6
005202104071321
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045883181|c185000
039|a20210407132156|bnghiepvu|y20210407115118|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a378.009|bN5764|223
100 |aNguyễn Xuân Xanh
245 |aĐại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ trung cổ đến hiện đại / |cNguyễn Xuân Xanh
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a555 tr. ; |c23 cm.
520 |aCung cấp các kiến thức về lịch sử, triết lý, tinh thần và vai trò của đại học phương Tây; các tư liệu lịch sử và tiểu luận đề cập về những kinh nghiệm và thay đổi của đại học từ Tây sang Đông; giới thiệu các tiểu luận của Clark Kerr, Richard C. Levin, Ben Vildavsky, Donald Kennedy về giáo dục đại học
541 |aTặng
650 |aLịch sử
650 |aGiáo dục đại học
690 |aKhoa Cơ bản
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(1): 078018
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27936_daihoc-dinhchegiaoducthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078018 Q12_Kho Mượn_01 378.009 N5764 Sách mượn về nhà 1