thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 340 T16
    Nhan đề: Tập bài giảng Lý luận về Pháp luật /
ISBN 9786048682804
DDC 340
Nhan đề Tập bài giảng Lý luận về Pháp luật / Vũ Thị Bích Hường,... [và những người khác] biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 214 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề lý luận về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...
Từ khóa tự do Pháp Luật
Từ khóa tự do Lý luận.
Từ khóa tự do Tập bài giảng.
Khoa Khoa Luật
Tác giả(bs) CN Đỗ, Minh Khôi
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thanh Trung
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Ngọc Huyên
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Bích Hường
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Liên
Tác giả(bs) CN Ngô, Đức Tuấn
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 078007-8, 078010-7
000 01213nam a2200385 # 4500
00127935
0022
004BB840400-4EE5-4D6F-94E0-40DC9F127626
005202104071128
008190115s2016 vm vie
0091 0
020|a9786048682804|c37000
039|a20210407112809|bnghiepvu|c20210407112222|dnghiepvu|y20210407112145|znghiepvu
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a340|bT16|223
24510|aTập bài giảng Lý luận về Pháp luật /|cVũ Thị Bích Hường,... [và những người khác] biên soạn
260|aHà Nội : |bHồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam, |c2016
300|a214 tr. ; |c21 cm.
504|aThư mục: tr. 211 - 214
520|aTrình bày các vấn đề lý luận về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...
541|aMua
653 |aPháp Luật
6534|aLý luận.
6534|aTập bài giảng.
690|aKhoa Luật
691|aLuật kinh tế
692|aLý luận chung về Nhà nước và pháp luật
700|aĐỗ, Minh Khôi|cTS.|ebiên soạn
700|aĐỗ, Thanh Trung|cThS.|ebiên soạn
700|aPhạm, Thị Ngọc Huyên|cThS.|ebiên soạn
700|aVũ, Thị Bích Hường|cThS.|ebiên soạn
700|aTrần, Thị Hồng Liên|cTS.|ebiên soạn
700|aNgô, Đức Tuấn|cThS.|ebiên soạn
7102|aTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 078007-8, 078010-7
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27935_tapbaigianglyluanvethumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078007 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 1
2 078008 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 2
3 078010 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 3
4 078011 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 4
5 078012 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 5
6 078013 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 6
7 078014 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 7
8 078015 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 8
9 078016 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 9
10 078017 Q12_Kho Mượn_01 340 T16 Sách mượn về nhà 10