thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346.597 G434
    Nhan đề: Giáo trình luật ngân hàng /
ISBN 9786048636661
DDC 346.597
Nhan đề Giáo trình luật ngân hàng / Nguyễn Văn Vân chủ biên, Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thanh Tú...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 454 tr. : sơ đồ ; 21 cm.
Tóm tắt Những lí luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng. Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng. Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Luật ngân hàng-Giáo trình
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Khoa Khoa Luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuỷ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Vân
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thành Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tú
Tác giả(bs) TT Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 077954-63
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127934
0021
004B213C219-BD2B-45CF-B7AE-982595F99F1D
005202104071107
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786048636661|c88000
039|a20210407110736|bnghiepvu|c20210407110432|dnghiepvu|y20210407110337|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597|bG434|223
245 |aGiáo trình luật ngân hàng / |cNguyễn Văn Vân chủ biên, Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thanh Tú...
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, |c2015
300 |a454 tr. : |bsơ đồ ; |c21 cm.
520 |aNhững lí luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng. Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng. Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
541 |aMua
650 |aPháp luật|zViệt Nam
650 |aLuật ngân hàng|vGiáo trình
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
690 |aKhoa Luật
691 |aLuật Kinh tế
700 |aNguyễn, Thị Thuỷ|cTS.|ebiên soạn
700 |aNguyễn, Văn Vân|cPGS.TS.|echủ biên
700 |aPhan, Thị Thành Dương|cTS.|ebiên soạn
700|aNguyễn, Thanh Tú|cTS.|ebiên soạn
710 |aTrường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 077954-63
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27934_giaotrinhluatnganhangthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077954 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 1
2 077955 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 2
3 077956 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 3
4 077957 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 4
5 077958 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 5
6 077959 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 6
7 077960 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 7
8 077961 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 8
9 077962 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 9
10 077963 Q12_Kho Mượn_01 346.597 G434 Sách mượn về nhà 10