thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345.597 G494tr
    Nhan đề: Giáo trình luật hình sự Việt Nam.
ISBN 9786048682491
DDC 345.597
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Phần chung / Trần Thị Quang Vinh,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 451 tr ; 21 cm.
Tóm tắt Khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ, các đạo luật của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể của tội phạm; mặt khách quan chủ quan của tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Từ khóa tự do Pháp luật-Việt Nam
Từ khóa tự do Hệ thống hình phạt
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Chủ thể của tội phạm
Khoa Khoa Luật
Tác giả(bs) CN Cao, Văn Hào
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thúy
Tác giả(bs) CN Mai, Khắc Phúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Hồng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quang Vinh
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 077964-73
000 01333nam a2200337 # 4500
00127933
0021
0046AF15FC4-1DD1-4887-833E-A2841EE5D90D
005202104071050
008210407s2016 vm vie
0091 0
020|a9786048682491|c82000
039|a20210407105055|bnghiepvu|c20210407105011|dnghiepvu|y20210407104314|znghiepvu
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a345.597|bG494tr|223
24500|aGiáo trình luật hình sự Việt Nam. |pPhần chung /|cTrần Thị Quang Vinh,...[và những người khác]
260|aHà Nội : |bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, |c2016
300|a451 tr ; |c21 cm.
520|aKhái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ, các đạo luật của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể của tội phạm; mặt khách quan chủ quan của tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
6534|aPháp luật|zViệt Nam
6534|aHệ thống hình phạt
6534|aLuật hình sự
6534|aChủ thể của tội phạm
690|aKhoa Luật
691|aLuật Kinh tế
700|aCao, Văn Hào|eThS.|cbiên soạn
700|aVũ, Thị Thúy|eThS.|cbiên soạn
7001|aMai, Khắc Phúc|eThS.|cbiên soạn
7001|aNguyễn, Thị Ánh Hồng|eThS.|cbiên soạn
7001|aTrần, Thị Quang Vinh|eTS.|cchủ biên
7102|aTrường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 077964-73
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27933_giaotrinhluathinhsuvietnamthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077964 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 1
2 077965 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 2
3 077966 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 3
4 077967 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 4
5 077968 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 5
6 077969 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 6
7 077970 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 7
8 077971 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 8
9 077972 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 9
10 077973 Q12_Kho Mượn_01 345.597 G494tr Sách mượn về nhà 10