thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340.597 G431tr
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam /
ISBN 9786048665258
DDC 340.597
Nhan đề Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Thương Huyền chủ biên, Dương Hồng Thị Phi Phi...[và những người khác] biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam,2015
Mô tả vật lý 501 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày về lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời kỳ sơ khai đến thời đại ngày nay.
Từ khóa tự do Pháp luật-Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước-Việt Nam
Khoa Khoa Luật
Tác giả(bs) CN Dương, Hồng Thị Phi Phi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thương Huyền
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Trung
Tác giả(bs) CN Hoàng, Việt
Tác giả(bs) TT Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(9): 077974-82
000 01171nam a2200349 p 4500
00127932
0021
004925A68E5-81E3-4181-BAD0-4AE383234496
005202104071038
008171114s2015 vm| vie
0091 0
020|a9786048665258|c91000
039|a20210407103849|bnghiepvu|c20210407102851|dnghiepvu|y20210407102706|znghiepvu
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
0821|a340.597|bG431tr|223
24500|aGiáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam /|cNguyễn Thị Thương Huyền chủ biên, Dương Hồng Thị Phi Phi...[và những người khác] biên soạn
260|aHà Nội :|bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam,|c2015
300|a501 tr. ;|c21 cm.
520|aTrình bày về lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời kỳ sơ khai đến thời đại ngày nay.
541|aMua
6534|aPháp luật|xViệt Nam
6534|aNhà nước pháp luật
6534|aNhà nước|xViệt Nam
690|aKhoa Luật
691|aLuật kinh tế
7001|aDương, Hồng Thị Phi Phi|cThS.|ebiên soạn
7001|aNguyễn, Thị Thương Huyền|cTS.|echủ biên
7001|aTrần, Quang Trung|cThS.|ebiên soạn
7001|aHoàng, Việt|cThS.|ebiên soạn
71022|aTrường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(9): 077974-82
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27932_giaotrinhlichsunhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077974 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 1
2 077975 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 2
3 077976 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 3
4 077977 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 4
5 077978 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 5
6 077979 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 6
7 077980 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 7
8 077981 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 8
9 077982 Q12_Kho Mượn_01 340.597 G431tr Sách mượn về nhà 9