thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 629.25 C7491
    Nhan đề: Công nghệ chế tạo ô tô /
ISBN 9786047378685
DDC 629.25
Nhan đề Công nghệ chế tạo ô tô / Phạm Xuân Mai chủ biên, Nguyễn Văn Trạng...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 435 tr. : hình ảnh ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về công nghệ ô tô; công nghệ chế tạo thân vỏ, công nghệ sơn, công nghệ lắp ráp thử nghiệm ô tô, chế tạo linh kiện phụ tùng ô tô...
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ ô tô
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo ô tô
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuân Mai
Tác giả(bs) CN Cao, Hùng Phi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Trạng
Tác giả(bs) CN Hồ, Hữu Chấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phục
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(51): 078019-69
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127931
0022
00446BA6DDC-BF1A-4FAB-84B5-936A31E465E1
005202104070937
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047378685|c120000
039|a20210407093753|bnghiepvu|c20210407092508|dnghiepvu|y20210407092347|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a629.25|bC7491|223
245 |aCông nghệ chế tạo ô tô / |cPhạm Xuân Mai chủ biên, Nguyễn Văn Trạng...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a435 tr. : |bhình ảnh ; |c24 cm.
504 |aThư mục tham khảo: tr. 432 - 435
520 |aTrình bày tổng quan về công nghệ ô tô; công nghệ chế tạo thân vỏ, công nghệ sơn, công nghệ lắp ráp thử nghiệm ô tô, chế tạo linh kiện phụ tùng ô tô...
541 |aMua
650 |aCông nghệ ô tô
650 |aChế tạo ô tô
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
691 |aCông nghệ Kỹ thuật Ô tô
700 |aPhạm, Xuân Mai|cPGS.TS.|echủ biên
700 |aCao, Hùng Phi|cPGS.TS.
700 |aNguyễn, Văn Trạng|cTS.
700|aHồ, Hữu Chấn|cThS.
700|aNguyễn, Văn Phục|cThS.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(51): 078019-69
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27931_congnghechetaootothumbimage.jpg
890|a51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078019 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 1
2 078020 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 2
3 078021 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 3
4 078022 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 4
5 078023 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 5
6 078024 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 6
7 078025 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 7
8 078026 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 8
9 078027 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 9
10 078028 Q12_Kho Mượn_01 629.25 C7491 Sách mượn về nhà 10