thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 615.88 D928
    Nhan đề: Dược học cổ truyền :
ISBN 9786047425495
DDC 615.88
Nhan đề Dược học cổ truyền : Tài liệu giảng dạy dược sĩ đại học / Lê Kim Phụng chủ biên, Phan Thiện Vy, Bùi Hoàng Minh...
Lần xuất bản Tái bản lần 1 có bổ sung
Thông tin xuất bản Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018
Mô tả vật lý 215 tr., 8tr. ảnh màu : minh hoạ ; 29 cm.
Tóm tắt Sơ lược sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam. Giới thiệu một số học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc... nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền cũng như một số bài thuốc giải biểu, khu phong trừ thấp, thanh nhiệt, lý huyết...
Thuật ngữ chủ đề Y dược cổ truyền-Giáo trình
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Bùi, Hoàng Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Phụng
Tác giả(bs) CN Phan, Thiện Vy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tường Vân
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(23): 078080-102
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(10): 078070-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127926
0022
004F7D7D8D5-E65C-4A4B-B513-51E7BDD30616
005202104061513
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047425495|c85000
039|a20210406151322|bnghiepvu|c20210406150521|dnghiepvu|y20210406150337|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.88|bD928|223
245 |aDược học cổ truyền : |bTài liệu giảng dạy dược sĩ đại học / |cLê Kim Phụng chủ biên, Phan Thiện Vy, Bùi Hoàng Minh...
250 |aTái bản lần 1 có bổ sung
260 |aThanh Hoá : |bNxb. Thanh Hoá, |c2018
300 |a215 tr., 8tr. ảnh màu : |bminh hoạ ; |c29 cm.
504 |aThư mục: tr. 11
520 |aSơ lược sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam. Giới thiệu một số học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc... nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền cũng như một số bài thuốc giải biểu, khu phong trừ thấp, thanh nhiệt, lý huyết...
541 |aMua
650 |aY dược cổ truyền|vGiáo trình
690 |aKhoa Dược
700 |aBùi, Hoàng Minh|cThS.|ebiên soạn
700 |aNguyễn, Thị Thu Hiền|cThS.|ebiên soạn
700 |aLê, Kim Phụng|cDS CKI|echủ biên
700|aPhan, Thiện Vy|cThS.|ebiên soạn
700|aNguyễn, Tường Vân|cThS.|ebiên soạn
710 |aTrường Đại học Nguyễn Tất Thành|bBộ môn Dược liệu
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(23): 078080-102
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(10): 078070-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27926_duochoccotruyenthumbimage.jpg
890|a33
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078070 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 1
2 078071 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 2
3 078072 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 3
4 078073 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 4
5 078074 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 5
6 078075 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 6
7 078076 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 7
8 078077 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 8
9 078078 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 9
10 078079 Q7_Kho Mượn 615.88 D928 Sách mượn về nhà 10