thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 613.7 R393
    Nhan đề: Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi /
ISBN 9786048508715
DDC 613.7
Nhan đề Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / Hoàng Công Dân chủ biên, Vũ Đức Vinh, Nguyễn Thị Thu Hiền...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2020
Mô tả vật lý 366 tr. : ảnh ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể chất thiếu nhi và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ em, trò chơi vận động cho trẻ...
Thuật ngữ chủ đề Thanh thiếu niên
Thuật ngữ chủ đề Rèn luyện
Thuật ngữ chủ đề Thể chất
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Trang
Tác giả(bs) CN Hoàng, Công Dân
Tác giả(bs) CN Tô, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Vinh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(3): 077918-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127923
0022
004C37B961F-234D-43E9-BA4C-E6B2A9413312
005202104061453
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048508715
039|a20210406145304|bnghiepvu|c20210406144613|dnghiepvu|y20210406144431|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7|bR393|223
245 |aRèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / |cHoàng Công Dân chủ biên, Vũ Đức Vinh, Nguyễn Thị Thu Hiền...
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2020
300 |a366 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 364-366
520 |aTrình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể chất thiếu nhi và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ em, trò chơi vận động cho trẻ...
541 |aTặng
650 |aThanh thiếu niên
650 |aRèn luyện
650 |aThể chất
690 |aKhoa Y
700 |aTrần, Thị Thu Trang|cThS.|ebiên soạn
700 |aHoàng, Công Dân|cTS.|echủ biên
700 |aTô, Thị Hương|cThS.|ebiên soạn
700|aNguyễn, Thị Thu Hiền|cTS.|ebiên soạn
700|aVũ, Đức Vinh|cTS.|ebiên soạn
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(3): 077918-20
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27923_renluyenthechatchothanhthieunhithumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077918 Q4_Kho Mượn 613.7 R393 Sách mượn về nhà 1
2 077919 Q4_Kho Mượn 613.7 R393 Sách mượn về nhà 2
3 077920 Q4_Kho Mượn 613.7 R393 Sách mượn về nhà 3