thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4092 N5764
    Nhan đề: Tố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp /
ISBN 9786049565540
DDC 658.4092
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Tố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp / Nguyễn Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019
Mô tả vật lý 311 tr. : bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày về khái niệm lãnh đạo, người lãnh đạo, mô hình năng lực lãnh đạo; tố chất cá nhân của người lãnh đạo doanh nghiệp; kiến thức lãnh đạo đối với lãnh đạo doanh nghiệp; kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Kỹ năng lãnh đạo
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(5): 077986-7, 077994-6
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(5): 077989-93
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(12): 077988, 077997-8006, 078009
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127920
0022
004A53CCE50-8491-4F13-80B3-2BFCCEA91F6B
005202104061400
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049565540|c68000
039|a20210406140055|bnghiepvu|y20210406135407|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4092|bN5764|223
100 |aNguyễn, Mạnh Hùng|cPGS.TS|eTác giả
245 |aTố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp / |cNguyễn Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2019
300 |a311 tr. : |bbảng ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 209-311
520 |aTrình bày về khái niệm lãnh đạo, người lãnh đạo, mô hình năng lực lãnh đạo; tố chất cá nhân của người lãnh đạo doanh nghiệp; kiến thức lãnh đạo đối với lãnh đạo doanh nghiệp; kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
541 |aMua
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLãnh đạo
653 |aKỹ năng lãnh đạo
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(5): 077986-7, 077994-6
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(5): 077989-93
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(12): 077988, 077997-8006, 078009
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27920_tochatthumbimage.jpg
890|a22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078000 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 1
2 077999 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 2
3 077987 Q4_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 13
4 077986 Q4_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 14
5 077996 Q4_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 15
6 077995 Q4_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 16
7 077994 Q4_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 17
8 077993 Q7_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 18
9 077992 Q7_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 19
10 077991 Q7_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 20