thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 650.13 T7721
    Nhan đề: Kỹ năng mềm - Đòn bẩy thành công cho bạn trẻ.
ISBN 9786043007336
DDC 650.13
Tác giả CN Trần, Ái Cầm
Nhan đề Kỹ năng mềm - Đòn bẩy thành công cho bạn trẻ. T.1, Làm chủ công việc của bạn / Trần Ái Cầm chủ biên, Lu Tùng Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 221 tr. : minh hoạ ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu cách thức nhận thức bản thân; xác định mục tiêu tương lai; phương pháp tư duy trong giải quyết các vấn đề học tập, công việc và cuộc sống; các khâu của quy trình tìm việc, cách tạo hồ sơ tìm việc ấn tượng, cách chinh phục nhà tuyển dụng...
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng mềm
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Công việc
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Lu, Tùng Thanh
Tác giả(bs) TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 077795-804
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(10): 077805-14
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 077815-24
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127919
0022
004641188D7-A137-404B-9194-9016A486BEA6
005202104061415
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043007336|c85000
039|a20210406141522|bnghiepvu|c20210406135948|dnghiepvu|y20210406135204|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082|a650.13|bT7721|223
100 |aTrần, Ái Cầm|cTS.|echù biên
245 |aKỹ năng mềm - Đòn bẩy thành công cho bạn trẻ. |nT.1, |pLàm chủ công việc của bạn / |cTrần Ái Cầm chủ biên, Lu Tùng Thanh
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a221 tr. : |bminh hoạ ; |c21 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 164-221
520 |aGiới thiệu cách thức nhận thức bản thân; xác định mục tiêu tương lai; phương pháp tư duy trong giải quyết các vấn đề học tập, công việc và cuộc sống; các khâu của quy trình tìm việc, cách tạo hồ sơ tìm việc ấn tượng, cách chinh phục nhà tuyển dụng...
541 |aTặng
650 |aKĩ năng mềm
650 |aBí quyết thành công
650 |aCông việc
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aKhởi nghiệp
691 |aKỹ năng mềm
700 |aLu, Tùng Thanh|cThS.
710 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. |bTrường Đại học Nguyễn Tất Thành
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 077795-804
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(10): 077805-14
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 077815-24
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27919_kynangmemthumbimage.jpg
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077795 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 1
2 077796 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 2
3 077797 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 3
4 077798 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 4
5 077799 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 5
6 077800 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 6
7 077801 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 7
8 077802 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 8
9 077803 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 9
10 077804 Q4_Kho Mượn 650.13 T7721 Sách mượn về nhà 10