thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 T871
    Nhan đề: Vùng đất rồng bay :
ISBN 9786045873748
DDC 895.922
Tác giả CN Trương, Chính Tâm
Nhan đề Vùng đất rồng bay : Thơ và tiểu luận / Trương Chính Tâm
Thông tin xuất bản TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 255 tr. : ảnh ; 20 cm.
Phụ chú Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Nhựt
Tóm tắt Gồm tuyển tập thơ và tuyển luận
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Thơ
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(2): 078103-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127917
0022
004A95D1655-E662-4CAF-A7A1-49E65519FBB3
005202104061346
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045873748|c50000
039|a20210406134649|bnghiepvu|y20210406134248|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bT871|223
100 |aTrương, Chính Tâm|eTác giả
245 |aVùng đất rồng bay : |bThơ và tiểu luận / |cTrương Chính Tâm
260 |aTP.HCM : |bTổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a255 tr. : |bảnh ; |c20 cm.
500 |aTên thật tác giả: Nguyễn Minh Nhựt
504 |aPhụ lục: tr. 225-250
520 |aGồm tuyển tập thơ và tuyển luận
541 |atặng
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu luận
653 |aThơ
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(2): 078103-4
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/800 vanhoc/anhbiasach/27917_vungdatrongbaythumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078104 Q12_Kho Mượn_01 895.922 T871 Sách mượn về nhà 1
2 078103 Q12_Kho Mượn_01 895.922 T871 Sách mượn về nhà 2