thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 617.0231 Đ182
    Nhan đề: Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện :
ISBN 9786046646709
DDC 617.0231
Tác giả CN Đặng Hanh Đệ
Nhan đề Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : Chăm sóc và xử trí / Đặng Hanh Đệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 599 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Thuật ngữ chủ đề Điều dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Bệnh viện huyện
Khoa Khoa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 077934-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127841
0022
004080C3E72-3A24-4F27-BB4A-9CB6E86EBCB7
005202104051408
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046646709
039|a20210405140846|bnghiepvu|c20210402114234|dnghiepvu|y20210402114008|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a617.0231|bĐ182|223
100 |aĐặng Hanh Đệ
245 |aĐiều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : |bChăm sóc và xử trí / |cĐặng Hanh Đệ
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a599 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 552-599
520 |aHướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình
541 |aTặng
650 |aNgoại khoa
650 |aĐiều dưỡng
650 |aBệnh viện huyện
690 |aKhoa Điều dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 077934-43
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27841_dieuduongngoaikhoathumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077934 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 1
2 077935 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 2
3 077936 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 3
4 077937 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 4
5 077938 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 5
6 077939 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 6
7 077940 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 7
8 077941 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 8
9 077942 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 9
10 077943 Q4_Kho Mượn 617.0231 Đ182 Sách mượn về nhà 10