thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 616.82 B9321
    Nhan đề: Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn /
ISBN 9786046646686
DDC 616.82
Tác giả CN Bùi Vũ Huy
Nhan đề Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn / Bùi Vũ Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn...
Thuật ngữ chủ đề Nhiễm khuẩn
Thuật ngữ chủ đề Phòng trị bệnh
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán
Thuật ngữ chủ đề Viêm màng não
Khoa Khoa Y
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 077895-904
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127838
0022
004162B24F5-B631-4BE1-9336-9BFA8635ED31
005202104051408
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046646686
039|a20210405140806|bnghiepvu|c20210402113521|dnghiepvu|y20210402113244|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a616.82|bB9321|223
100 |aBùi Vũ Huy|cPGS.TS.
245 |aBệnh viêm màng não nhiễm khuẩn / |cBùi Vũ Huy
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a311 tr. ; |c21 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi chương
520 |aGiới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn...
541 |aTặng
650 |aNhiễm khuẩn
650 |aPhòng trị bệnh
650 |aChẩn đoán
650 |aViêm màng não
690 |aKhoa Y
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 077895-904
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27838_benhviemmangnaothumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077895 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 1
2 077896 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 2
3 077897 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 3
4 077898 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 4
5 077899 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 5
6 077900 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 6
7 077901 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 7
8 077902 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 8
9 077903 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 9
10 077904 Q4_Kho Mượn 616.82 B9321 Sách mượn về nhà 10