thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 616.994 D812
    Nhan đề: Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng /
ISBN 9786046646723
DDC 616.994
Nhan đề Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / Biên soạn: Lê Thị Hương, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thuỳ Linh chủ biên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 296 tr. : minh hoạ ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về dinh dưỡng trong dự phòng ung thư; qui trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư; các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người bệnh ung thư; dinh dưỡng hộ trợ người bệnh ung thư điều trị hoá trị, xạ trị và miễn dịch...
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Ung thư
Thuật ngữ chủ đề Phòng trị bệnh
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Kim Liên
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Bích Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thuỳ Linh
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 077905-14
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127836
0022
0045A729C61-6B2D-4D73-B53C-0011E5B352C6
005202104021126
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046646723
039|a20210402112622|bnghiepvu|c20210402112354|dnghiepvu|y20210402112007|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a616.994|bD812|223
245 |aDự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / |cBiên soạn: Lê Thị Hương, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thuỳ Linh chủ biên...
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a296 tr. : |bminh hoạ ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 281-295
520 |aTrình bày tổng quan về dinh dưỡng trong dự phòng ung thư; qui trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư; các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người bệnh ung thư; dinh dưỡng hộ trợ người bệnh ung thư điều trị hoá trị, xạ trị và miễn dịch...
541 |aMua
650 |aDinh dưỡng
650 |aUng thư
650 |aPhòng trị bệnh
690 |aKhoa Y
700 |aĐinh, Thị Kim Liên|cBSCKII|ebiên soạn
700 |aLê, Thị Hương|cGS.TS.|echủ biên
700 |aPhan, Thị Bích Hạnh|cThS.|ebiên soạn
700|aTrần, Văn Thuấn|cGS.TS.|echủ biên
700|aNguyễn, Thuỳ Linh|cThS.|echủ biên
710 |aTrường Đại học Y Hà Nội. |bBộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 077905-14
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27836_duphongvadieutriungthuthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077905 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 1
2 077906 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 2
3 077907 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 3
4 077908 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 4
5 077909 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 5
6 077910 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 6
7 077911 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 7
8 077912 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 8
9 077913 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 9
10 077914 Q4_Kho Mượn 616.994 D812 Sách mượn về nhà 10