thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 346.59704 N5764
    Nhan đề: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
ISBN 9786048977504
DDC 346.59704
Tác giả CN Nguyễn, Hồ Bích Hằng
Nhan đề Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống (Bình luận bản án) / Nguyễn Hồ Bích Hằng chủ biên, Nguyễn Hồ Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 635 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Phân tích và bình luận nhằm làm rõ các quy định của pháp luật cũng như cách áp dụng pháp luật đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Bình luận
Thuật ngữ chủ đề Luật sở hữu trí tuệ
Khoa Khoa Luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Hồng Phượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Thảo
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 074182-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125777
0022
004096CD213-F1F4-4B84-9BAD-1416E1461ADE
005202011191626
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048977504|c115000
039|a20201119162657|bnghiepvu|y20201119161558|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59704|bN5764|223
100 |aNguyễn, Hồ Bích Hằng|cTS.|echủ biên
245 |aLuật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : |bSách tình huống (Bình luận bản án) / |cNguyễn Hồ Bích Hằng chủ biên, Nguyễn Hồ Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo
250 |aTái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, |c2019
300 |a635 tr. ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 620-630
520 |aPhân tích và bình luận nhằm làm rõ các quy định của pháp luật cũng như cách áp dụng pháp luật đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác
541 |aMua
650 |aPháp luật|zViệt Nam
650 |aBình luận
650 |aLuật sở hữu trí tuệ
690 |aKhoa Luật
700 |aNguyễn, Hồ Hồng Phượng|cThS.|ebiên soạn
700 |aNguyễn, Phương Thảo|cThS.|ebiên soạn
710 |aTrường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh|bKhoa Luật dân sự
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 074182-91
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/25777_luatsohuutrituevietnamthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 074182 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 1
2 074183 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 2
3 074184 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 3
4 074185 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 4
5 074186 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 5
6 074187 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 6
7 074188 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 7
8 074189 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 8
9 074190 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 9
10 074191 Q12_Kho Mượn_01 346.59704 N5764 Sách mượn về nhà 10