thông tin biểu ghi
ISBN 0030021626
DDC 512
Tác giả CN Nichols, Eugene D
Nhan đề Holt algebra 1 / Eugene D Nichols...[et al.]
Thông tin xuất bản New York : Holt, Rinehart and Winston,1986
Mô tả vật lý 566 p. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Algebra
Khoa Khoa Cơ bản
Tác giả(bs) CN Edwards, Mervine L.
Tác giả(bs) CN Garland, E Henry
Tác giả(bs) CN Hoffman, Sylvia A.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073828
000 00000nam#a2200000u##4500
00125776
0022
004363E56B5-0C09-47FF-B8CE-8554C65C92F2
005202011191609
008201119s1986 nyu eng
0091 0
020 |a0030021626
039|a20201119160939|bnghiepvu|y20201119160531|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a512|bH7581|223
100 |aNichols, Eugene D
245 |aHolt algebra 1 / |cEugene D Nichols...[et al.]
260 |aNew York : |bHolt, Rinehart and Winston,|c1986
300 |a566 p. ; |ccm.
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aAlgebra
690 |aKhoa Cơ bản
700 |aEdwards, Mervine L.|eauthor
700 |aGarland, E Henry|eauthor
700 |aHoffman, Sylvia A.|eauthor
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073828
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/25776_holt algebra 1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073828 Q12_Kho Mượn_02 512 H7581 Sách mượn tại chỗ 1