thông tin biểu ghi
ISBN 9780538498715
DDC 515
Tác giả CN Stewart, James
Nhan đề Calculus : early transcendentals / James Stewart
Lần xuất bản 7th ed
Thông tin xuất bản Belmont, Cal. : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012
Mô tả vật lý xxviii 1170 p. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Calculus-Textbooks
Thuật ngữ chủ đề Calculus
Khoa Khoa Cơ bản
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073641
000 00000nam#a2200000u##4500
00125774
0022
0049F9A396C-DF65-4D7E-802D-491D854052D1
005202011191041
008201119s2012 msu eng
0091 0
020 |a9780538498715
039|a20201119104130|bnghiepvu|c20201119104112|dnghiepvu|y20201119103750|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |amsu
082 |a515|bS8491|223
100 |aStewart, James
245 |aCalculus : |bearly transcendentals / |cJames Stewart
250 |a7th ed
260 |aBelmont, Cal. : |bBrooks/Cole, Cengage Learning, |c2012
300 |axxviii 1170 p. ; |c30 cm.
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aCalculus|vTextbooks
650 |aCalculus
690 |aKhoa Cơ bản
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073641
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/25774_calculusthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073641 Q12_Kho Mượn_02 515 S8491 Sách mượn tại chỗ 1