thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 791.430 F983
    Nhan đề: Internship & volunteer opportunities for TV and movie buffs /
ISBN 9781448882953
DDC 791.430
Tác giả CN Furgang, Adam
Nhan đề Internship & volunteer opportunities for TV and movie buffs / Adam Furgang
Lần xuất bản 1st ed
Thông tin xuất bản New York : Rosen Pub, 2013
Mô tả vật lý 80 p. ; 24 cm.
Tùng thư Foot in the door
Tóm tắt A look at learning about jobs in the TV and movie industries by volunteering or working on an internship.
Thuật ngữ chủ đề Motion pictures-Vocational guidance
Thuật ngữ chủ đề Television-Vocational guidance
Thuật ngữ chủ đề Volunteer workers in the arts
Khoa Viện Văn hóa nghệ thuật
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073852
000 00000nam#a2200000u##4500
00125518
0022
004497193B4-F31C-45C8-A8C8-D625A09FF118
005202011100915
008201110s2013 nyu eng
0091 0
020 |a9781448882953
039|a20201110091508|bnghiepvu|y20201110091004|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a791.430|bF983|223
100 |aFurgang, Adam
245 |aInternship & volunteer opportunities for TV and movie buffs / |cAdam Furgang
250 |a1st ed
260 |aNew York : |bRosen Pub, |c2013
300 |a80 p. ; |c24 cm.
490 |aFoot in the door
520 |aA look at learning about jobs in the TV and movie industries by volunteering or working on an internship.
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aMotion pictures|vVocational guidance
650 |aTelevision|vVocational guidance
650 |aVolunteer workers in the arts
690 |aViện Văn hóa nghệ thuật
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073852
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/700 nghethuatvagiaitri/anhbiasach/25518_internshipthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073852 Q12_Kho Mượn_02 791.430 F983 Sách mượn tại chỗ 1