thông tin biểu ghi
ISBN 9780669471861
DDC 808.042
Tác giả CN Kemper, Dave
Nhan đề Writers INC : a student handbook for writing and learning / Dave Kemper, Patrick Sebranek, Verne Meyer
Thông tin xuất bản Wilmington, MA : Great Source, Great Source Education Group, 2001
Mô tả vật lý 598 p. ; 22 cm.
Tùng thư Great Source handbook
Tóm tắt Handbook helps students to find information quickly and easily.
Thuật ngữ chủ đề English language-Rhetoric -Handbooks, manuals, etc.
Thuật ngữ chủ đề Academic writing -Handbooks, manuals, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Composition and exercises-Handbooks, manuals, etc.
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Tác giả(bs) CN Krenzke, Chris
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073857
000 00000nam#a2200000u##4500
00125516
0022
004E1D9A33D-6D97-476F-804D-B71C380611BD
005202011100850
008201110s2001 mau eng
0091 0
020 |a9780669471861
039|a20201110085031|bnghiepvu|y20201110084604|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |amau
082 |a808.042|bK326|223
100 |aKemper, Dave
245 |aWriters INC : |ba student handbook for writing and learning / |cDave Kemper, Patrick Sebranek, Verne Meyer
260 |aWilmington, MA : |bGreat Source, Great Source Education Group, |c2001
300 |a598 p. ; |c22 cm.
490 |aGreat Source handbook
520 |aHandbook helps students to find information quickly and easily.
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aEnglish language|vRhetoric |xHandbooks, manuals, etc.
650 |aAcademic writing |vHandbooks, manuals, etc.
650 |aEnglish language|vComposition and exercises|xHandbooks, manuals, etc.
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
700 |aKrenzke, Chris |eIllustrated
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073857
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/800 vanhoc/anhbiasach/25516_writers incthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073857 Q12_Kho Mượn_02 808.042 K326 Sách mượn tại chỗ 1