thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 302.231 S67812
    Nhan đề: Social media studies.
ISBN 9789352806638
DDC 302.231
Nhan đề Social media studies. Volume 1 / edited by Duan Peng, Zhang Lei.
Thông tin xuất bản Thousand Oaks : SAGE Publications India Pvt, 2018
Mô tả vật lý 314 pages. : illustrations ; 24 cm.
Tóm tắt "Communication is a cornerstone of social interaction, and the study of communication and media has always moved across academic fields in the social sciences and humanities. Today it is a critical focus of study in cultural studies, business, organizational development, health, philosophy, international policy, literary criticism and psychology. Launched in 2006 with Denis McQuail's definitive four-volume major work Mass Communication, SAGE Benchmarks in Communication is an exciting new series that will bring together the best of the best from across the disciplines - both classics and material previously difficult to access"--
Thuật ngữ chủ đề Social media.
Thuật ngữ chủ đề Online social networks.
Thuật ngữ chủ đề Mass media-Social aspects.
Khoa Viện Văn hóa nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Peng, Duan,
Tác giả(bs) CN Zhang, Lei,
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): 072459
000 01687nam a22003258# 4500
00124531
0021
004355850A6-68CD-4DF8-810E-273E85E56117
005202010071555
008201007s2018 cau 000 0 eng
0091 0
020|a9789352806638|c4645000
039|a20201007155517|bnghiepvu|c20201007154955|dnghiepvu|y20201007154103|znghiepvu
040 |aNTT
041|aeng
044|acau
082|a302.231|bS67812|223
24500|aSocial media studies.|nVolume 1 /|cedited by Duan Peng, Zhang Lei.
260|aThousand Oaks : |bSAGE Publications India Pvt, |c2018
300|a314 pages. : |billustrations ; |c24 cm.
520 |a"Communication is a cornerstone of social interaction, and the study of communication and media has always moved across academic fields in the social sciences and humanities. Today it is a critical focus of study in cultural studies, business, organizational development, health, philosophy, international policy, literary criticism and psychology. Launched in 2006 with Denis McQuail's definitive four-volume major work Mass Communication, SAGE Benchmarks in Communication is an exciting new series that will bring together the best of the best from across the disciplines - both classics and material previously difficult to access"--
541|aMua
650 0|aSocial media.
650 0|aOnline social networks.
650 0|aMass media|xSocial aspects.
690|aViện Văn hóa nghệ thuật
691|aTruyền thông đa phương tiện
7001 |aPeng, Duan,|eeditor.
7001 |aZhang, Lei,|eeditor.
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): 072459
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/24531_social media studiesthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 072459 Q4_Kho Mượn 302.231 S67812 Sách mượn tại chỗ 1