thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 612 N5764
    Nhan đề: Giải phẫu sinh lý người :
ISBN
DDC 612
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Nhan đề Giải phẫu sinh lý người : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Trường chủ biên, Nguyễn Thị Phương Lan
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 427 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan trong một bộ phận của cơ thể, hoạt động và điều hoà hoạt động chức năng của cơ thể, một số rối loạn chức năng hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, thần kinh...
Thuật ngữ chủ đề Cơ thể con người
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu sinh lí
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Trường
Tác giả(bs) TT Bộ Y tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118964
0021
004C8668C05-601B-41A9-808D-D7BDDDD1F8CF
005201912201030
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|a20191220103037|bphucvh|c20191217122602|dthienvan|y20191217102000|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bN5764|223
100 |aNguyễn, Thị Hiền|cThS.|echủ biên
245 |aGiải phẫu sinh lý người : |bDùng cho đào tạo dược sĩ đại học / |cNguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Trường chủ biên, Nguyễn Thị Phương Lan
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2012
300 |a427 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27 cm.
504 |aThư mục: tr. 427
520 |aTrình bày những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan trong một bộ phận của cơ thể, hoạt động và điều hoà hoạt động chức năng của cơ thể, một số rối loạn chức năng hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, thần kinh...
541 |aMua
650 |aCơ thể con người
650 |aGiải phẫu sinh lí
690 |aKhoa Dược
700 |aNguyễn, Thị Phương Lan|ebiên soạn
700 |aNguyễn, Xuân Trường|cTS.|echủ biên
710 |aBộ Y tế
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/18964_giaiphausinhlynguoi_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào