thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 344.59702 T871
    Nhan đề: Tìm hiểu luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 /
ISBN 9786045714379
DDC 344.59702
Tác giả CN Trương, Hồng Quang
Nhan đề Tìm hiểu luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 / Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị Lương Trà, Lê Thị Liễu Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 106 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Gồm 72 câu hỏi và trả lời về nội dung cơ bản của luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định rõ đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm cho từng đối tượng cụ thể; quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế...
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Luật bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Liễu Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lương Trà
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): 068991
000 00000nam#a2200000u##4500
00118960
0021
004A7E50B91-C313-480E-8D84-A9F258FEE61E
005201912170917
008191217s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786045714379|c25000
039|a20191217091737|bquyennt|y20191217091330|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a344.59702|bT871|223
100 |aTrương, Hồng Quang
245 |aTìm hiểu luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 / |cTrương Hồng Quang, Nguyễn Thị Lương Trà, Lê Thị Liễu Phương
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2015
300 |a106 tr. ; |c19 cm.
520 |aGồm 72 câu hỏi và trả lời về nội dung cơ bản của luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định rõ đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm cho từng đối tượng cụ thể; quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế...
541 |aMua
650 |aPháp luật|zViệt Nam
650 |aLuật bảo hiểm y tế
653 |aSách hỏi đáp
690 |aKhoa Dược
700 |aLê, Thị Liễu Phương
700 |aNguyễn, Thị Lương Trà
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): 068991
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18960_tìm hiểu luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068991 Q4_Kho Mượn 344.59702 T871 Sách mượn về nhà 1