thông tin biểu ghi
  • Sách chuyên khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 320.6 N5764
    Nhan đề: Đại cương về phân tích chính sách công :
ISBN 9786045701423
DDC 320.6
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Hải
Nhan đề Đại cương về phân tích chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà chủ biên, Phạm Thu Lan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Những kiến thức đại cương về phân tích chính sách công: khái quát về phân tích chính sách công, đặc trưng của nghề phân tích chính sách công, tiêu chuẩn nhân sự làm chuyên môn về phân tích chính sách công, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công
Thuật ngữ chủ đề Phân tích
Thuật ngữ chủ đề Chính sách công
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Hoà
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Lan
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): 068990
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118958
00213
004F2A04A34-099C-4ED9-B321-1DDE095AC709
005202006111007
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786045701423|c33000
039|a20200611100703|bdinhnt|c20191217090127|dquyennt|y20191217085821|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a320.6|bN5764|223
100 |aNguyễn, Hữu Hải|cPGS.TS.|echủ biên
245 |aĐại cương về phân tích chính sách công : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà chủ biên, Phạm Thu Lan
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a184 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 179-180
520 |aNhững kiến thức đại cương về phân tích chính sách công: khái quát về phân tích chính sách công, đặc trưng của nghề phân tích chính sách công, tiêu chuẩn nhân sự làm chuyên môn về phân tích chính sách công, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công
541 |aMua
650 |aPhân tích
650 |aChính sách công
653 |aSách chuyên khảo
690 |aKhoa Dược
700 |aLê, Văn Hoà|echủ biên
700 |aPhạm, Thu Lan
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): 068990
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18958_đại cương về phân tích chính sách côngthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068990 Q4_Kho Mượn 320.6 N5764 Sách mượn về nhà 1