thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 344.0321 Q9H
    Nhan đề: Luật Dược số 105/2016/QH được Quốc Hội thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016 /
DDC 344.0321
Tác giả TT Quốc Hội
Nhan đề Luật Dược số 105/2016/QH được Quốc Hội thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016 / Quốc Hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quốc Hội, 2016
Mô tả vật lý 73 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngành Y tế-Văn bản pháp quy
Thuật ngữ chủ đề Luật dược-Văn bản pháp luật-Việt Nam
Khoa Khoa Dược
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
Tệp tin điện tử https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-2016-104849-d1.html#taive
000 00000nam#a2200000u##4500
00118955
0022
004F088DF96-71FF-4709-9F18-A88DB47D1F03
005201912201052
008191216s2016 vm vie
0091 0
039|a20191220105254|bphucvh|c20191217090921|dngantk|y20191217082723|zngantk
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a344.0321|bQ9H|222
110 |aQuốc Hội
245 |aLuật Dược số 105/2016/QH được Quốc Hội thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016 /|cQuốc Hội
260 |aHà Nội : |bQuốc Hội, |c2016
300 |a73 tr.
650 |aNgành Y tế|vVăn bản pháp quy
650 |aLuật dược|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam
690 |aKhoa Dược
692 |aXây dựng hồ sơ đăng ký thuốc
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
856|uhttps://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-2016-104849-d1.html#taive
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18955_luatduoc1052016qhthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào