thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 344.0321 V2171
    Nhan đề: Nghị định Số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quản lý và trang thiết bị y tế /
DDC 344.0321
Tác giả TT Văn phòng Chính Phủ
Nhan đề Nghị định Số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quản lý và trang thiết bị y tế / Văn phòng Chính Phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn phòng Chính Phủ, 2016
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngành Y tế-Văn bản pháp quy
Thuật ngữ chủ đề Trang thiết bị y tế-Văn bản pháp quy-Quản lý-Việt Nam
Từ khóa tự do Trang thiết bị y tế
Khoa Khoa Dược
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
Tệp tin điện tử http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185295
000 00000nam#a2200000u##4500
00118953
0022
004A4F9A31C-3811-4970-AE7C-73389FAD4968
005201912201054
008191216s2016 vm vie
0091 0
039|a20191220105418|bphucvh|c20191217093114|dngantk|y20191216163216|zngantk
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a344.0321|bV2171|222
110 |aVăn phòng Chính Phủ
245 |aNghị định Số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quản lý và trang thiết bị y tế / |cVăn phòng Chính Phủ
260 |aHà Nội : |bVăn phòng Chính Phủ, |c2016
300 |a81 tr.
650 |aNgành Y tế|vVăn bản pháp quy
650 |aTrang thiết bị y tế|vVăn bản pháp quy|xQuản lý|zViệt Nam
653 |aTrang thiết bị y tế
690 |aKhoa Dược
692 |aQuản lý và bảo quản trang thiết bị y tế
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
856|uhttp://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185295
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18953_nghidinh362016ndcpthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào