thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 610.14 E9242
    Nhan đề: Career paths.
ISBN 9781780986579
DDC 610.14
Tác giả CN Evans, Virginia
Nhan đề Career paths. Book 1 : medical / Virginia Evans; Jenny Dooley; Trang M. Tran
Thông tin xuất bản United Kingdom : Express Publishing, 2011
Mô tả vật lý 39 p. : ill ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề United States
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English-Study and teaching
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Dooley, Jenny
Tác giả(bs) CN Trang M Tran
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(15): 068985-9, 068992-9001
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(5): 069002-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00118947
0021
0049ABCA468-B4E1-4F53-9836-53F0BD714AE2
005202001171142
008191216s2011 xxk eng
0091 0
020|a9781780986579|c169000
039|a20200117114238|bquyennt|c20191217081309|dquyennt|y20191216140406|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |axxk
082 |a610.14|bE9242|223
100 |aEvans, Virginia
245 |aCareer paths.|nBook 1 :|bmedical /|cVirginia Evans; Jenny Dooley; Trang M. Tran
260 |aUnited Kingdom : |bExpress Publishing, |c2011
300 |a39 p. : |bill ; |c27 cm.
541 |aMua
650 |aUnited States
650|aEnglish language|xStudy and teaching
650|aEnglish|xStudy and teaching
690 |aKhoa Dược
700 |aDooley, Jenny
700 |aTrang M Tran
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(15): 068985-9, 068992-9001
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(5): 069002-6
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/18947_career pathsthumbimage.jpg
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068985 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 1
2 068986 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 2
3 068987 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 3
4 068988 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 4
5 068989 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 5
6 069000 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 6
7 069001 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 7
8 068992 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 8
9 068993 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 9
10 068994 Q4_Kho Mượn 610.14 E9242 Sách mượn về nhà 10