thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 610 T1291
    Nhan đề: Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh /
DDC 610
Nhan đề Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh / Lương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục chủ biên, Lê Thị Anh Thư...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2014
Mô tả vật lý 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
Tóm tắt Tổng quan về an toàn người bệnh. Các nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc, phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế
Thuật ngữ chủ đề Y học
Thuật ngữ chủ đề Phòng chống
Thuật ngữ chủ đề An toàn
Thuật ngữ chủ đề Bệnh nhân
Từ khóa tự do Sự cố
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Lương, Ngọc Khuê
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Mục
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Anh Thư
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Chính
Tác giả(bs) TT Bộ Y tế.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118945
0021
00469E0343B-2ECB-493E-AA5E-0CA45FB1E6F0
005201912161422
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20191216142206|bphucvh|c20191216135058|dquyennt|y20191216134334|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a610|bT1291|223
245 |aTài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh / |cLương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục chủ biên, Lê Thị Anh Thư...
260 |aHà Nội : |bY học, |c2014
300 |a120 tr. : |bminh hoạ ; |c27 cm.
504 |aThư mục sau mỗi bài
520 |aTổng quan về an toàn người bệnh. Các nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc, phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế
541 |aMua
650 |aY học
650 |aPhòng chống
650 |aAn toàn
650 |aBệnh nhân
653 |aSự cố
690 |aKhoa Dược
700 |aLương, Ngọc Khuê|echủ biên
700 |aVũ, Thị Thu Hương|ebiên soạn
700 |aPhạm, Đức Mục|echủ biên
700|aLê, Thị Anh Thư|ebiên soạn
700|aNguyễn, Đức Chính|ebiên soạn
710 |aBộ Y tế. |bCục Quản lý khám, chữa bệnh
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/18945_antoannguoibenhthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào