thông tin biểu ghi
  • Sách chuyên khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 320.6 N5764
    Nhan đề: Đại cương về chính sách công :
ISBN 9786045701423
DDC 320.6
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Hải
Nhan đề Đại cương về chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 375 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Khái quát về chính sách công. Những cơ sở cho sự can thiệp chính sách công. Một số hạn chế của Nhà nước trong can thiệp chính sách công. Những chính sách hiệu chỉnh thất bại thị trường và thất bại nhà nước. Các nhân tố tác động trong quá trình chính sách công. Chu trình chính sách công
Thuật ngữ chủ đề Chính sách công
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Hoà
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118944
00213
004125DB849-5D5E-4C8F-8CE8-FFCFC841A438
005202006111005
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786045701423
039|a20200611100520|bdinhnt|c20191217085051|dquyennt|y20191216132802|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a320.6|bN5764|223
100 |aNguyễn, Hữu Hải |cPGS.TS.|echủ biên
245 |aĐại cương về chính sách công : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà chủ biên
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a375 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 369-371
520 |aKhái quát về chính sách công. Những cơ sở cho sự can thiệp chính sách công. Một số hạn chế của Nhà nước trong can thiệp chính sách công. Những chính sách hiệu chỉnh thất bại thị trường và thất bại nhà nước. Các nhân tố tác động trong quá trình chính sách công. Chu trình chính sách công
541 |aMua
650 |aChính sách công
690 |aKhoa Dược
700 |aLê, Văn Hoà|echủ biên
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18944_daicuongvephantichchinhsachcongthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào