thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615.1 G434
    Nhan đề: Giáo trình giảng dạy đại học Dược lâm sàng đại cương /
ISBN 9786046637646
DDC 615.1
Nhan đề Giáo trình giảng dạy đại học Dược lâm sàng đại cương / Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Khôi chủ biên, Đặng Nguyễn Đoan Trang...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2019
Mô tả vật lý 343 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày đại cương về dược lâm sàng và các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc (dị ứng, tương tác, tương kỵ thuốc...), nhận định kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm huyết học, sinh hoá), sử dụng thuốc trên đối tượng đặc biệt (phụ nữ có thai, cho con bú; trẻ em; người cao tuổi, suy thận, suy gan)
Thuật ngữ chủ đề Dược học
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hương Thảo
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hương Quỳnh
Tác giả(bs) CN Đặng, Nguyễn Đoan Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Khôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuấn Dũng
Tác giả(bs) TT Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(15): 069042-6, 069072-81
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(5): 069082-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00118943
0021
004C732AA2C-45E4-4B18-9720-460882ABFD87
005201912171235
008191217s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786046637646|c150000
039|a20191217123508|bquyennt|c20191217122239|dquyennt|y20191216130457|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.1|bG434|223
245 |aGiáo trình giảng dạy đại học Dược lâm sàng đại cương / |cNguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Khôi chủ biên, Đặng Nguyễn Đoan Trang...
260 |aHà Nội : |bY học, |c2019
300 |a343 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi bài
520 |aTrình bày đại cương về dược lâm sàng và các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc (dị ứng, tương tác, tương kỵ thuốc...), nhận định kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm huyết học, sinh hoá), sử dụng thuốc trên đối tượng đặc biệt (phụ nữ có thai, cho con bú; trẻ em; người cao tuổi, suy thận, suy gan)
541 |aMua
650 |aDược học
690 |aKhoa Dược
700 |aNguyễn, Hương Thảo|ebiên soạn
700 |aBùi, Thị Hương Quỳnh|ebiên soạn
700 |aĐặng, Nguyễn Đoan Trang|ebiên soạn
700|aNguyễn, Ngọc Khôi|echủ biên
700|aNguyễn, Tuấn Dũng|echủ biên
710|aĐại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh|bBộ môn Dược lâm sàng
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(15): 069042-6, 069072-81
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(5): 069082-6
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/18943_giaotrinhgiangdaydaihocthumbimage.jpg
890|a20|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 069042 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 1
2 069043 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 2
3 069045 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 4
4 069046 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 5
5 069044 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 3
6 069072 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 6
7 069073 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 7
8 069074 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 8
9 069075 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 9
10 069076 Q4_Kho Mượn 615.1 G434 Sách mượn về nhà 10