thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615 H6788
    Nhan đề: Dược lâm sàng.
DDC 615
Tác giả CN Hoàng, Thị Kim Huyền
Nhan đề Dược lâm sàng. Tập 2, Sử dụng thuốc trong điều trị : Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J.Brouwers chủ biên,...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2014
Mô tả vật lý 315 tr. : hình ảnh minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp cho giảng viên, sinh viên giảng dạy trong lĩnh vực y - dược những nguyên lý và thông tin cơ bản nhất trong dược lâm sàng và trong sử dụng thuốc điều trị các bệnh thường gặp tại Việt Nam, giúp học viên hình thành được kỹ năng thực hành dược lâm sàng trong tư vấn và giám sát các công việc liên quan đến thuốc. Đảm bảo thực hiện được công tác chăm sóc Dược theo mục tiêu sử dụng thuốc hiệu quả - an toàn - kinh tế.
Từ khóa tự do Thuốc
Từ khóa tự do Dược lâm sàng
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN J.Brouwers, J.R.B.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Anh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(5): 069037-41
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(3): 069069-71
000 00000nam#a2200000u##4500
00118942
0021
004B646647B-063F-410B-A36D-8442A96958ED
005202007230854
008191216s2014 vm vie
0091 0
039|a20200723085406|bnghiepvu|c20200723085340|dnghiepvu|y20191216125513|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bH6788|223
100 |aHoàng, Thị Kim Huyền|cGS.TS.|echủ biên
245 |aDược lâm sàng. |nTập 2,|pSử dụng thuốc trong điều trị : |bNhững nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. / |cHoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J.Brouwers chủ biên,...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bY học, |c2014
300 |a315 tr. : |bhình ảnh minh họa ; |c27 cm.
504 |aThư mục cuối tài liệu tr. 314-315
520 |aCung cấp cho giảng viên, sinh viên giảng dạy trong lĩnh vực y - dược những nguyên lý và thông tin cơ bản nhất trong dược lâm sàng và trong sử dụng thuốc điều trị các bệnh thường gặp tại Việt Nam, giúp học viên hình thành được kỹ năng thực hành dược lâm sàng trong tư vấn và giám sát các công việc liên quan đến thuốc. Đảm bảo thực hiện được công tác chăm sóc Dược theo mục tiêu sử dụng thuốc hiệu quả - an toàn - kinh tế.
653 |aThuốc
653 |aDược lâm sàng
690 |aKhoa Dược
700 |aJ.Brouwers, J.R.B.|cGS.TS|echủ biên
700 |aNguyễn, Thanh Bình|cPGS.TS|ecộng tác
700 |aNguyễn, Hoàng Anh|cTS.|ecộng tác
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(5): 069037-41
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(3): 069069-71
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/18942_nhungnguyenlycobanvasudungthumbimage.jpg
890|a8|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 069069 Q7_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 6
2 069070 Q7_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 7
3 069071 Q7_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 8
4 069037 Q4_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 1
5 069038 Q4_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 2
6 069039 Q4_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 3 Hạn trả:18-09-2020
7 069040 Q4_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 4 Hạn trả:26-09-2020
8 069041 Q4_Kho Mượn 615 H6788 Sách mượn về nhà 5