thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615.58 H957D
    Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh /
DDC 615.58
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Hướng dẫn sử dụng kháng sinh / Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y Học, 2015
Mô tả vật lý 226 tr. : Hình ảnh ; 25cm.
Phụ chú Ban hành kèm theo quyết định số 708/QD-BYT ngày 02/03/2015
Tóm tắt Gồm 21 phần và phụ lục: 8 phần đầu giới thiệu những kiến thức cơ bản cập nhật; những phần tiếp theo hướng dẫn cách dùng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và một số bệnh nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở nước ta. Phần phụ lục cung cấp một số tài liệu có liên quan tới việc lựa chọn, sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý. Ngoài thuố kháng khuẩn, các tác giả còn giới thiệu cách dùng một số thuốc kháng ký sinh trùng.
Từ khóa tự do Ký sinh trùng
Từ khóa tự do Kháng sinh
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Hướng dẫn sử dụng
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Lương, Ngọc Khuê
Tác giả(bs) CN Trần, Quy
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Huyền
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00118797
0021
00495BF671F-5EF4-418C-ACAC-57332E4C2527
005201912120217
008191211s2015 vm vie
0091 0
039|a20191212021706|bphucvh|c20191212015702|dphucvh|y20191211131718|zkynh
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.58|bH957D|223
110 |aBộ Y Tế
245 |aHướng dẫn sử dụng kháng sinh / |cNguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bY Học, |c2015
300 |a226 tr. : |bHình ảnh ; |c25cm.
500 |aBan hành kèm theo quyết định số 708/QD-BYT ngày 02/03/2015
520 |aGồm 21 phần và phụ lục: 8 phần đầu giới thiệu những kiến thức cơ bản cập nhật; những phần tiếp theo hướng dẫn cách dùng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và một số bệnh nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở nước ta. Phần phụ lục cung cấp một số tài liệu có liên quan tới việc lựa chọn, sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý. Ngoài thuố kháng khuẩn, các tác giả còn giới thiệu cách dùng một số thuốc kháng ký sinh trùng.
653 |aKý sinh trùng
653 |aKháng sinh
653 |aNhiễm khuẩn
653 |aHướng dẫn sử dụng
690 |aKhoa Dược
700 |aLương, Ngọc Khuê
700 |aTrần, Quy
700 |aHoàng, Thị Kim Huyền
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/18797_hdsdkhangsinhthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào