thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 362.11 St437
    Nhan đề: Hospital Pharmacy :
ISBN 978 0 85369 900 2
DDC 362.11
Tác giả CN Stephens, Martin
Nhan đề Hospital Pharmacy : Second Edition / Martin Stephens
Thông tin xuất bản UK : Pharmaceutical Press, 2011
Mô tả vật lý 349 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tập hợp các văn bản về các tính năng chính các dịch vụ dược phẩm được cung cấp từ bệnh viện macies ở Anh. Dịch vụ y tế quốc gia được đưa vào khu vực độc lập trong đó, trong một phạm vi khác bối cảnh, nhu cầu của bệnh nhân không giống nhau.
Từ khóa tự do Pharmacy
Từ khóa tự do Hospital
Khoa Khoa Dược
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00118795
0021
004A7726031-BEC7-496C-9A29-B3E19F96CDDF
005201912112305
008191211s2011 up ang
0091 0
020 |a978 0 85369 900 2
039|a20191211230554|bphucvh|c20191211153256|dphucvh|y20191211113146|zsvthuctap3
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a362.11|bSt437|223
100 |aStephens, Martin
245 |aHospital Pharmacy :|bSecond Edition /|cMartin Stephens
260 |aUK : |bPharmaceutical Press, |c2011
300 |a349 tr. ; |c27 cm.
520 |aTập hợp các văn bản về các tính năng chính các dịch vụ dược phẩm được cung cấp từ bệnh viện macies ở Anh. Dịch vụ y tế quốc gia được đưa vào khu vực độc lập trong đó, trong một phạm vi khác bối cảnh, nhu cầu của bệnh nhân không giống nhau.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aPharmacy
653 |aHospital
690 |aKhoa Dược
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18795_hospitalpharmacythumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào