thông tin biểu ghi
ISBN 9781491920497
DDC 332.178
Tác giả CN Swan, Melanie,
Nhan đề Blockchain : blueprint for a new economy / Melanie Swan.
Lần xuất bản First edition.
Thông tin xuất bản Beijing and Sebastopol, CA : O'Reilly,2015.
Mô tả vật lý xvii, 130 pages :illustrations ;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Electronic commerce.
Thuật ngữ chủ đề Data encryption (Computer science)
Thuật ngữ chủ đề Electronic funds transfers-Security measures.
Thuật ngữ chủ đề Electronic commerce.
Thuật ngữ chủ đề Data encryption (Computer science)
Thuật ngữ chủ đề Blockchains (Databases)
Thuật ngữ chủ đề Electronic funds transfers-Security measures.
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068210-1
000 01926nam a22004097# 4500
00118281
0022
00490E172D7-1CE1-4BC1-B9B3-FCF678BFC43C
005201911071602
008191107s2015 cc a b 001 0 eng d
0091 0
020 |a9781491920497 |c1056000
039|a20191107160224|bquyennt|c20191107155434|dquyennt|y20191107155124|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
082|a332.178|bS9721|223
1001 |aSwan, Melanie,|eauthor.
24510|aBlockchain :|bblueprint for a new economy /|cMelanie Swan.
250 |aFirst edition.
260|aBeijing and Sebastopol, CA : |bO'Reilly,|c2015.
300 |axvii, 130 pages :|billustrations ;|c24 cm
504 |aIncludes bibliographical references (pages 107-123) and index.
541|aMua
650 |aElectronic commerce.
650 |aData encryption (Computer science)
650 |aElectronic funds transfers|xSecurity measures.
650 0|aElectronic commerce.
650 0|aData encryption (Computer science)
650 0|aBlockchains (Databases)
650 0|aElectronic funds transfers|xSecurity measures.
690|aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068210-1
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18281_blockchainthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068210 Q12_Kho Mượn_02 332.178 S9721 Sách mượn về nhà 1
2 068211 Q12_Kho Mượn_02 332.178 S9721 Sách mượn về nhà 2