thông tin biểu ghi
ISBN 9781329843561
DDC 006.3
Tác giả CN Chou, Timothy Chen Kuang,
Nhan đề Precision : principles, practices and solutions for the internet of things / Timothy Chen Kuang Chou
Thông tin xuất bản San Jose, CA : CrowdStory Publishing, 2016
Mô tả vật lý xix, 291 p. : illustrations ; 24 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Business-Data processing
Thuật ngữ chủ đề Big data
Thuật ngữ chủ đề Datamining
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068240-1
000 00000nam#a2200000u##4500
00118278
0022
004278CAA98-471F-4F19-BEA9-CB15F7B3CF89
005201911071537
008191107s2016 cau eng
0091 0
020 |a9781329843561|c1085000
039|a20191107153739|bquyennt|y20191107153529|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |acau
082 |a006.3|bC5521|223
100 |aChou, Timothy Chen Kuang, |d1954-
245 |aPrecision : |bprinciples, practices and solutions for the internet of things / |cTimothy Chen Kuang Chou
260 |aSan Jose, CA : |bCrowdStory Publishing, |c2016
300 |axix, 291 p. : |billustrations ; |c24 cm.
500 |aIncludes index.
541 |aMua
650 |aBusiness|xData processing
650 |aBig data
650 |aDatamining
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068240-1
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/18278_precisionthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068240 Q12_Kho Mượn_02 006.3 C5521 Sách mượn về nhà 1
2 068241 Q12_Kho Mượn_02 006.3 C5521 Sách mượn về nhà 2