thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 621.381 M3791
    Nhan đề: Digital transformation 3.0 :
ISBN 9781985862807
DDC 621.381
Tác giả CN Martin, Chuck.
Nhan đề Digital transformation 3.0 : the new business to consumer connections of the Internet of things / Chuck Martin.
Lần xuất bản 1st edition.
Thông tin xuất bản Dedham, MA : NFI Research, 2018.
Mô tả vật lý 264 p. : illustrations ; 24 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Internet
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật số
Thuật ngữ chủ đề Digital
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068200-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118274
0022
00444660C6C-780F-431E-BCE2-18C4F2A60426
005201911071524
008180322s2018 mau 000 0 eng
0091 0
020 |a9781985862807|c1344000
039|a20191107152452|bquyennt|c20191107152256|dquyennt|y20191107150219|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |amau
082 |a621.381|bM3791|223
100 |aMartin, Chuck.
245 |aDigital transformation 3.0 :|bthe new business to consumer connections of the Internet of things /|cChuck Martin.
250 |a1st edition.
260 |aDedham, MA : |bNFI Research, |c2018.
300 |a264 p. : |billustrations ; |c24 cm.
500 |aIncludes index.
541 |aMua
650 |aDoanh nghiệp
650 |aInternet
650 |aKỹ thuật số
650 |aDigital
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068200-1
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/18274_digital transformation 3.0thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068200 Q12_Kho Mượn_02 621.381 M3791 Sách mượn về nhà 1
2 068201 Q12_Kho Mượn_02 621.381 M3791 Sách mượn về nhà 2