thông tin biểu ghi
ISBN 9781617290343
DDC 658.4038
Tác giả CN Marz, Nathan,
Nhan đề Big data : principles and best practices of scalable real-time data systems / Nathan Marz, James Warren.
Thông tin xuất bản Shelter Island, NY : Manning, 2015
Mô tả vật lý xx, 308 pages :illustrations ;24 cm
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Massendaten.
Thuật ngữ chủ đề Data mining.
Thuật ngữ chủ đề Database management.
Thuật ngữ chủ đề Big data.
Thuật ngữ chủ đề Database design.
Thuật ngữ chủ đề Datenbanksystem.
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Tác giả(bs) CN Warren, James,
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068196-7
000 02000nam a22004097# 4500
00118271
0022
0049801D574-4C92-4F33-8BE8-D03FD3A660EC
005201911071500
008191107s2015 nyua 001 0 eng d
0091 0
020 |a9781617290343|c1500000
039|a20191107150012|bquyennt|c20191107145803|dquyennt|y20191107145038|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|anyu
082|a658.4038|bM3938|223
1001 |aMarz, Nathan,|eauthor.
24510|aBig data : |bprinciples and best practices of scalable real-time data systems / |cNathan Marz, James Warren.
260|aShelter Island, NY : |bManning, |c2015
300 |axx, 308 pages :|billustrations ;|c24 cm
500 |aIncludes index.
541|aMua
650 |aMassendaten.
650 0|aData mining.
650 0|aDatabase management.
650 0|aBig data.
650 0|aDatabase design.
650 7|aDatenbanksystem.
690|aKhoa Công nghệ Thông tin
7001 |aWarren, James,|eauthor.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068196-7
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/18271_big datathumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068196 Q12_Kho Mượn_02 658.4038 M3938 Sách mượn về nhà 1
2 068197 Q12_Kho Mượn_02 658.4038 M3938 Sách mượn về nhà 2