thông tin biểu ghi
ISBN
ISBN 9786045843727
DDC 158.1
Tác giả CN Rovira, Alex
Nhan đề Bí mật của may mắn : Bí quyết tạo nên may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống / Alex Rovira, Fernando Trias De Bes ; Khánh Thủy biên dịch:
Nhan đề khác Good luck
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 151 tr. : ảnh ; 21 cm.
Tùng thư Hạt giống tâm hồn
Phụ chú Tên sách bằng tiếng Anh: Good luck
Tóm tắt Câu chuyện mang những thông điệp của cuộc sống, bí quyết thành công, niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu và những may mắn mà cuộc sống mang lại cho chúng ta
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Tác giả(bs) CN Khánh Thuỷ
Tác giả(bs) TT First News
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(1): 065887
000 00000ntm#a2200000u##4500
00116683
0022
0041E04E58F-30E0-418B-A1C2-355A9BAD1EBE
005201908080846
008190329s2017 vm vie
0091 0
020 |c48000
020|a9786045843727
039|y20190808084646|znhungtth
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bR875|223
100 |aRovira, Alex
245 |aBí mật của may mắn : |bBí quyết tạo nên may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống / |cAlex Rovira, Fernando Trias De Bes ; Khánh Thủy biên dịch:
246 |aGood luck
250|aTái bản
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a151 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
490 |aHạt giống tâm hồn
500 |aTên sách bằng tiếng Anh: Good luck
520 |aCâu chuyện mang những thông điệp của cuộc sống, bí quyết thành công, niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu và những may mắn mà cuộc sống mang lại cho chúng ta
541 |aTặng từ tòa nhà tri thức
653 |aCuộc sống
653 |aBí quyết thành công
653 |aTâm lí học ứng dụng
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
700 |aKhánh Thuỷ|ebiên dịch
710 |aFirst News
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(1): 065887
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/13467_bimatcuamaymanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065887 Q7_Kho Mượn 158.1 R875 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào