thông tin biểu ghi
ISBN
ISBN 9786045827901
DDC 158.1
Tác giả CN Rovira, Alex
Nhan đề Bí mật của may mắn : Bí quyết tạo nên may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống / Alex Rovira, Fernando Trias De Bes ; Nguyễn Văn Phước...[và những người khác] tổng hợp, biên dịch:
Nhan đề khác Good luck
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 151 tr. : ảnh ; 21 cm.
Tùng thư Hạt giống tâm hồn
Phụ chú Tên sách bằng tiếng Anh: Good luck
Tóm tắt Câu chuyện mang những thông điệp của cuộc sống, bí quyết thành công, niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu và những may mắn mà cuộc sống mang lại cho chúng ta
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Tác giả(bs) CN Tâm Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phước
Tác giả(bs) CN Trias De Bes, Fernando
Tác giả(bs) CN Thảo Nguyên
Tác giả(bs) CN Khánh Thuỷ
Tác giả(bs) TT First News
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(1): 065886
000 00000ntm#a2200000u##4500
00116681
0022
004A4007379-E080-4655-975E-6FD94FEAE42D
005201908080841
008190329s2015 vm vie
0091 0
020 |c30000
020|a9786045827901
039|y20190808084119|znhungtth
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bR875|223
100 |aRovira, Alex
245 |aBí mật của may mắn : |bBí quyết tạo nên may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống / |cAlex Rovira, Fernando Trias De Bes ; Nguyễn Văn Phước...[và những người khác] tổng hợp, biên dịch:
246 |aGood luck
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a151 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
490 |aHạt giống tâm hồn
500 |aTên sách bằng tiếng Anh: Good luck
520 |aCâu chuyện mang những thông điệp của cuộc sống, bí quyết thành công, niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu và những may mắn mà cuộc sống mang lại cho chúng ta
541 |aTặng từ tòa nhà tri thức
653 |aCuộc sống
653 |aBí quyết thành công
653 |aTâm lí học ứng dụng
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
700 |aTâm Hằng|ebiên dịch
700 |aNguyễn, Văn Phước|ebiên dịch
700 |aTrias De Bes, Fernando
700|aThảo Nguyên|ebiên dịch
700|aKhánh Thuỷ|ebiên dịch
710 |aFirst News
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(1): 065886
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/13467_bimatcuamaymanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065886 Q7_Kho Mượn 158.1 R875 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào