thông tin biểu ghi
ISBN 9786045994498
DDC 336.2076
Nhan đề Thuế / Phạm Tấn Anh...[và những người khác] chủ biên ; Nguyễn Thu Hiền, Lê Hoàng My biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 319 tr. ; 26 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về thuế và các loại thuế: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thiếu tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...
Thuật ngữ chủ đề Thuế-Luật và pháp chế-Việt Nam
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Khúc, Đình Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bình Minh
Tác giả(bs) CN Phạm, Tấn Anh
Tác giả(bs) CN Lê, Hoàng My
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hiền
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065551-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00116363
0022
00467BE7C87-8B0F-4702-AE07-CD4D5C19949F
005201908020921
008190726s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045994498|c149000
039|a20190802092135|bthienvan|c20190726143730|dquyennt|y20190726143318|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2076|bT532|223
245 |aThuế / |cPhạm Tấn Anh...[và những người khác] chủ biên ; Nguyễn Thu Hiền, Lê Hoàng My biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a319 tr. ; |c26 cm.
504 |aThư mục: tr. 313
520|aTrình bày tổng quan về thuế và các loại thuế: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thiếu tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...
541 |aMua
650 |aThuế|xLuật và pháp chế|zViệt Nam
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aKế toán thuế
700 |aKhúc, Đình Nam|cThS.|echủ biên
700 |aNguyễn, Thị Bình Minh|cThS.|echủ biên
700 |aPhạm, Tấn Anh|cTS.|echủ biên
700|aLê, Hoàng My|cThS.|ebiên soạn
700|aNguyễn, Thu Hiền|ebiên soạn
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065551-5
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16363_thuethumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065551 Q12_Kho Mượn_01 336.2076 T532 Sách mượn về nhà 1
2 065552 Q12_Kho Mượn_01 336.2076 T532 Sách mượn về nhà 2
3 065553 Q12_Kho Mượn_01 336.2076 T532 Sách mượn về nhà 3
4 065554 Q12_Kho Mượn_01 336.2076 T532 Sách mượn về nhà 4
5 065555 Q12_Kho Mượn_01 336.2076 T532 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào