thông tin biểu ghi
ISBN 9786049225727
DDC 657.8333
Nhan đề Kế toán ngân hàng : Lý thuyết - bài tập - Bài giải / Nguyễn Thị Loan chủ biên, Trần Thị Kỳ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 487 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn...
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Ngân hàng
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kỳ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Loan
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Tân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Trí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Nhật
Tác giả(bs) TT Trường đại học Ngân hàng Tp. HCM
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065536-40
000 00000nam#a2200000u##4500
00116354
0022
004EA64AF63-2CC5-4AF7-9BBF-7CE00A977A04
005201908020920
008190726s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049225727|c159000
039|a20190802092021|bthienvan|c20190726133741|dquyennt|y20190726133704|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657.8333|bK241|223
245 |aKế toán ngân hàng : |bLý thuyết - bài tập - Bài giải / |cNguyễn Thị Loan chủ biên, Trần Thị Kỳ...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a487 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 432-478
520 |aTổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn...
541 |aMua
650 |aKế toán
653 |aNgân hàng
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aKế toán ngân hàng
700 |aTrần, Thị Kỳ
700 |aNguyễn, Thị Loan|echủ biên
700 |aĐặng, Đình Tân
700|aNguyễn, Trung Trí
700|aNguyễn, Xuân Nhật
710 |aTrường đại học Ngân hàng Tp. HCM|bKhoa Kế toán - Kiểm toán
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065536-40
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16354_ktnganhangthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065536 Q12_Kho Mượn_01 657.8333 K241 Sách mượn về nhà 1
2 065537 Q12_Kho Mượn_01 657.8333 K241 Sách mượn về nhà 2
3 065538 Q12_Kho Mượn_01 657.8333 K241 Sách mượn về nhà 3
4 065539 Q12_Kho Mượn_01 657.8333 K241 Sách mượn về nhà 4
5 065540 Q12_Kho Mượn_01 657.8333 K241 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào