thông tin biểu ghi
ISBN 9786047911752
DDC 332.64
Tác giả CN Lê, Hoàng Nga
Nhan đề Thị trường chứng khoán : Sách chuyên khảo / Lê Hoàng Nga
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 399 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm.
Tóm tắt Những kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch, thị trường phi tập trung, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, đăng ký - lưu ký - bù trừ và thanh toán chứng khoán, hệ thống thông tin thị trường, phân tích chứng khoán, quản lý thị trường chứng khoán, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán
Thuật ngữ chủ đề Thị trường chứng khoán-Sách chuyên khảo
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065546-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116353
0022
0046BF5925A-27C3-4858-A1DA-EF5A5AE37C6B
005201908020919
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047911752|c128000
039|a20190802091956|bthienvan|c20190726132612|dquyennt|y20190726132552|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a332.64|bL4331|223
100 |aLê, Hoàng Nga|cNGƯT.PGS.TS.
245 |aThị trường chứng khoán : |bSách chuyên khảo / |cLê Hoàng Nga
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2015
300 |a399 tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 10
520 |aNhững kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch, thị trường phi tập trung, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, đăng ký - lưu ký - bù trừ và thanh toán chứng khoán, hệ thống thông tin thị trường, phân tích chứng khoán, quản lý thị trường chứng khoán, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán
541 |aMua
650 |aThị trường chứng khoán|vSách chuyên khảo
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aThị trường chứng khoán
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065546-50
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16353_thitruongchungkhoanthumbimage.jpg
890|a5|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065546 Q12_Kho Mượn_01 332.64 L4331 Sách mượn về nhà 1
2 065547 Q12_Kho Mượn_01 332.64 L4331 Sách mượn về nhà 2
3 065548 Q12_Kho Mượn_01 332.64 L4331 Sách mượn về nhà 3
4 065549 Q12_Kho Mượn_01 332.64 L4331 Sách mượn về nhà 4
5 065550 Q12_Kho Mượn_01 332.64 L4331 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào