thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 332.12 T1291
    Tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II = Restructuring commercial bank under the Base II standards :
ISBN 9786046298915
DDC 332.12
Nhan đề Tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II = Restructuring commercial bank under the Base II standards : Sách chuyên khảo / Nguyễn Khương chủ biên, Nguyễn Ngọc Thắng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu cơ sở lý luận, nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II và tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II tại Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Chuẩn mực
Từ khóa tự do Tái cấu trúc
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khương
Tác giả(bs) CN Lê, Trung Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Linh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065581-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00116345
0022
004EEA70CE8-D6B8-46B8-8F68-5E3E091B57FC
005201908020919
008190726s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786046298915|c219000
039|a20190802091928|bthienvan|c20190726104635|dquyennt|y20190726104620|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a332.12|bT1291|223
245 |aTái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II = Restructuring commercial bank under the Base II standards : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Khương chủ biên, Nguyễn Ngọc Thắng...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a259 tr. : |bminh hoạ ; |c24 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 227-246. - Thư mục: tr. 247-259
520 |aGiới thiệu cơ sở lý luận, nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II và tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II tại Việt Nam
541 |aMua
650 |aNgân hàng thương mại
653 |aChuẩn mực
653 |aTái cấu trúc
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aQuản trị ngân hàng thương mại
700 |aNguyễn, Khương|echủ biên
700 |aLê, Trung Thành
700 |aNguyễn, Ngọc Thắng
700|aNguyễn, Linh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065581-5
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16345_taicautrucnganhangthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065581 Q12_Kho Mượn_01 332.12 T1291 Sách mượn về nhà 1
2 065582 Q12_Kho Mượn_01 332.12 T1291 Sách mượn về nhà 2
3 065583 Q12_Kho Mượn_01 332.12 T1291 Sách mượn về nhà 3
4 065584 Q12_Kho Mượn_01 332.12 T1291 Sách mượn về nhà 4
5 065585 Q12_Kho Mượn_01 332.12 T1291 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào